Luchtdicht bouwen is de norm

BouwDirect werkt met modules waardoor het bouwproces aanzienlijk sneller gaat. We gaan voor de voordelen van prefab bouwen en gaan
nog een stapje verder. Door een verfijnde uitwerking van de modules is het mogelijk een gedetailleerd beeld te schetsen van het eindresultaat. Een belangrijk element in het ontwerpproces is het luchtdicht bouwen.

Voorkomen is beter dan herstellen

Luchtdicht bouwen betekent het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een gebouw. Hierdoor gaan we ongecontroleerde en ongewenste luchtstromen tegen. He is een belangrijke pijler bij BENG-realisaties en voorwaarde voor duurzaam bouwen. Maar wanneer is het juiste moment om daar over na te denken? Om goed luchtdicht te bouwen is het belangrijk om dit al in een vroeg stadium de revue te laten passeren.

Erover nadenken als het bouwproject al een eind gevorderd is, kost onnodig veel geld. Het pand moet immers worden nagekeken op
luchtlekken om dit vervolgens te herstellen. Dit kost niet alleen veel geld maar neemt ook kostbare tijd in beslag. BouwDirect houdt bij het ontwerp van uw bedrijfspand dus ook rekening met het luchtdicht bouwen.

Kalk, Bouwdirect
, Bouwdirect
wtw-unit, Bouwdirect

Bent u klaar voor 2020?

In 2020 is het zover, dan moet er in Nederland Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG) worden. Wat eerst de Energieprestatiecoëfficiënt was (EPC), zijn dan de BENG-indicatoren. Deze drie indicatoren hebben betrekking op eisen aan de maximale energiebehoefte, het maximale primaire energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie.

  • Maximale energiebehoefte. Dat hieraan eisen zijn gesteld is een stimulans om gebouwen zo te ontwerpen dat deze zo min mogelijk energie verbruiken. Denk hierbij aan goede isolatie (zoals luchtdicht bouwen), compact bouwen en een optimaal gebruik van zonlicht (natuurlijk daglicht). Het gaat er dus om dat het gebouw een lage behoefte heeft aan energie.
  • Maximaal primair fossiel energieverbruik. Deze indicator stelt eisen aan het maximale primaire energiegebruik per m². Dit houdt onder andere in: goed isoleren, efficiënte koel- en verwarmingstoestellen, energiezuinige verlichting en zonnepanelen.
  • Aandeel hernieuwbare energie. Van elk gebouw wordt verwacht dat het gebruik maakt van hernieuwbare energie. Dat is energie die zelf wordt opgewekt door middel van zonnepanelen, zonnecollectoren, windenergie, biomassa en/of een warmtepomp.

Volgens het BENG-principe moet aan alle drie de indicatoren voldaan worden. Het is dus niet zo dat een slecht ontwerp kan worden gecompenseerd met extra maatregelen op het gebied van energiezuinige installaties. Daarom is het belangrijk om het begrip duurzaamheid een hoofdrol te geven in het ontwerpproces. Hou bijvoorbeeld bij de plaatsing van dakramen rekening met de positionering van de zonnepanelen op het dak. Kiest u voor een WTW-installatie, die volledig weggewerkt is in het pand, dan is het ook belangrijk dit in de ontwerpfase al te bespreken.

Ingewikkeld? BouwDirect doet dit voor en samen met u.

Pand, Bouwdirect